Daglig leder:  Anders Tverbakk 
Stiftet:  2001
Antall ansatte:  21
Eier: Retura Norge AS (6,97 %) 

Retura Iris AS håndter alle typer avfall fra næringslivet i Salten, samt leverer tjenester utover den ordinære husholdningsrenovasjonen til privatmarkedet. I tillegg har vi franchiseavtale med Retura Norge, som gir oss tilgang til å konkurrere om de store landsdekkende kundene. Både utstyr og bilpark er godt tilpasset de krav som stilles av myndigheter og våre kunder.

2018 har vært et svært godt år for selskapet. Vi har vunnet mange nye kontrakter og anbud, både i Salten og nasjonalt gjennom Retura-samarbeidet.

Vi bidrar med miljøriktige avfallsløsninger, og oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å fokusere på å legge til rette for gjenbruk, kildesortering og materialgjenvinning der det lar seg gjøre.

Vi har hatt stort fokus på å tilrettelegge for kildesortering hos våre kunder, slik at de kan nå sine miljømål og bidra til et bærekraftig samfunn. Nytt av året er at vi kan ta imot emballert matavfall fra næringslivet, og tilby maskinell av-emballering. Dette har medført betydelig økning i innsamlet mengde matavfall som ellers ville havnet i restavfallet.

I 2018 har det blitt opprettet enda bedre løsning for å få hentet ulike typer plast, slik at kundene våre kan få hentet det de ønsker å sortere ut.

Vi har hatt stor økning i utleie av containere, både til næringsliv og private, og har etablert «Avfallsekspressen», som er et tilbud for de som har mindre mengder avfall de ønsker å få hentet.

Vi er også i gang med et omfattende arbeid for å digitalisere virksomheten. Dette er et viktig verktøy for å oppnå effektivisering av kjøreruter, og således redusere utslipp. Kundene våre vil også få lettere tilgang til all informasjon de har behov for i forbindelse med avfallshåndtering.

Gjennom kundeundersøkelser får vi gode tilbakemeldinger på både service og tjenester. Dette gjelder både for nasjonale- og lokale kunder.

Økonomien i selskap er god, og det gir muligheter for fortsatt vekst og utvikling.

Retura Iris har i 2018 støttet flere lokale arrangement enn noen gang tidligere.
Styret består av: Leif Magne Hjelseng (styreleder), Øystein Nystad, Marianne Bahr Simonsen, Liv Toril Pettersen og Per Thomesen (ansattes representant). Daglig leder er Anders Tverbakk.

Selskapets visjon: Avfallstjenester i verdensklasse – For et miljø i balanse

Selskapets forretningside: Vi leverer trygge og effektive avfallstjenester i hele Salten

Selskapets verdier: Ansvarlig, effektiv og nyskapende.