Daglig leder: Karianne Jakobsen 
Stiftet: 2003
Antall ansatte: 22
Eies av: Iris Salten (100%) 
 

Labora er et akkreditert analyselaboratorium som utfører mikrobiologiske og kjemiske analyser av vann, næringsmidler, fôr, avløpsvann, dusjanlegg og bassenger. Kunnskapen og analysene selskapet leverer er viktig for forebygging av sykdom og sørger for god beredskap innen mat- og vannbåren smitte i regionen. Selskapet har også egen avdeling for fiskehelsetjenester. Avdeling for fiskehelse driver med forebyggende fiskehelsearbeid hos oppdrettsselskaper i Salten.

Det som kjennetegner Labora er stort fagmiljø med høy kompetanse og stor arbeidsglede. Vi er Nord-Norges største laboratorium og kompetansesenter på vann, mat og miljø. Labora er medeier i PatoGen Nord as, som analyser fiskesykdommer i oppdrett i Nord-Norge. Selskapet er samlokalisert med Labora på Rønvikleira i Bodø. I 2018 har Labora bygd opp, et nytt kryolaboratorium for nedfrysning og oppbevaring av melke fra laks. Dette ble gjort i samarbeid med SalmoBreed Salten.

Labora vokser i markedet og har både kunder i Nord-Norge og noen store nasjonale kunder. Vi satser mye på synlighet, samt å være aktiv innen salg og marked.

Sykefravær i 2018 er på 3,2 prosent, hvorav korttidsfraværet er på lave 0,8 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2018.

Vi ser fram til et spennende 2019, hvor vi skal ekspandere og starte ny avdeling i Tromsø.

Selskapets visjon: Viktig for folk og næring i nord
Selskapets forretningside: Ledende kompetanse innen laboratorietjenester og fiskehelse i nord
Selskapets verdier: Kompetent, pålitelig, hjelpsom og tett på.