Daglig leder: Fredrik Korpe
Stiftet:
 Desember 2015
Antall ansatte: 6

Mivanor er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann. Gjennom utviklingen av en unik renseteknologi basert på magnetisme, har selskapet skapt en unik renseløsning kalt MivaMagTM. Renseløsningen er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og avvanning med Magnetisk Partikkel Separasjon.

Mivanor tilbyr også kundene med konsulenttjenester innenfor industriell vannrensing og finner løsninger ut fra kundens krav og behov.

Selskapet leverer også biologisk vannbehandling og mekanisk vannbehandling som skreddersys etter kundens behov ut fra plasstilgang og rensekrav. 

Selskapets forretningsidé: Utvikle, levere og drifte renseløsninger for industrielt avløpsvann

Mivanor lever etter verdiene: Pålitelig, Effektiv og Nyskapende.

Mivanor har per desember 2018 levert renseanlegg til seks deponier, seks notbøterier og et settefiskanlegg. Tre anlegg er under bygging og blir levert første halvår 2019. Nå har selskapet levert anlegg til aktører fra Hammerfest i nord til Taurage, Litauen i sør. Dette er en veldig god utvikling og selskapet går ut av 2018 med en rekke interessenter på blokka.

Mivanor har i 2018 utviklet tettere samarbeid med strategisk viktige samarbeidspartnere som skal løfte vår kvalitet, kapasitet og kompetanse innenfor vannrensing. FOU har også vært i fokus i 2018 som har resultert i to nye produkter. Vi har i 2018 styrket bemanningen til seks ansatte, der den ene ansettelsen skal styrke vår avdeling i Sandnes og muliggjøre et enda større trykk på FoU. Det er et godt arbeidsmiljø i Mivanor med et lavt sykefravær på 0,9%.
Styret i Mivanor har i 2018 bestått av fire menn og en kvinne. 

Vi ser frem til et meget spennende 2019!