Virksomheten i Iris-selskapene i 2018 har vært preget av stor aktivitet med mange prosjekter. 

 

Reine Strender

I vår sparket vi i gang aksjonen med kick off på øysamfunnet Bliksvær utenfor Bodø. Her har ekteparet Eva Haugsnes og Nils Thomessen ryddet på strendene de siste 15 årene og sørget for hele fem vogntoglass med plast og annet avfall er tatt vare på og sendt til forbrenning.
Vi hadde også med oss ordfører Ida Pinnerød fra Bodø, lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, samarbeidspartner Bodø Havn og teknisk direktør Stian Simonsen i oppdrettsselskapet Cermaq.
Fra media deltok Avisa Nordland og NRK Nordland, som laget innslag både for radio og tv.
Vi sendte direkte fra arrangementet på vår Facebook-side.

I og med at det har vært ryddet på strendene i Salten siden 2011, og at vi har slått rekordene nesten hvert år med «all time high» i fjor på 75 tonn, satte vi oss en målsetting i år på å få inn 60 tonn i 2018. Det klarte vi med god margin, og er faktisk bare fem tonn unna rekordåret i fjor.  I tillegg har vi tatt imot vel 3600 kilo plast fra Værøy Miljøgruppe, som fortsatte fjorårets aksjon.

Langt over 300 områder er ryddet. Vi er sikre på at rundt 3000 personer har vært med på aksjonen. Det har vært en formidabel innsats.

Skolene i Steigen har også i gjennomført en felles ryddedag og samlet 213 sekker med marint avfall. I tillegg har en rekke andre skoler i Salten, både alene og i samarbeidet med ulike velforeninger, deltatt. Mange både enkeltpersoner og velforeninger har stått på.

I år opplevde vi at ulike aktører som Coop, Finn, Friluftsråd og andre deltok aktivt med blant annet utstyr lagt ut på ulike butikker. Til tider har det har vært et noe uoversiktlig landskap å håndtere alle henvendelser og innmeldinger av ryddesekker, fordi det ikke ble godt nok kommunisert ut hva som skulle ryddes og hvor avfallet skulle settes for å bli hentet.

I de åtte årene Iris har koordinert aksjonen i Salten er det samlet inn over 300 tonn med avfall fra strendene i Salten. Mer enn 1000 kystområder er blitt ryddet av mange tusen ivrige ryddere.

 

Aksjon Reine Strender
20112012201320142015201620172018
Totalvekt i kilo500032.04615.00015.00035.14448.74485.00073.812
Antall sekker4162671125012002928406270836151
Antall ordrer behandlet171085960113169250305

 

 

Nytt Miljøtorg på Halsa

Det er ikke hver dag at Iris etablerer nye miljøtorg i regionen. Derfor ble det Iris Miljøtorg Halsa innviet med stor festivitas 2. oktober.
Halsa Grendelag har vært en viktig pådriver for å få etablert miljøtorget. Det var derfor naturlig at Elling Torset fra grendelaget, ordfører Sigurd Stormo og administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris sto for snorklippingen.

Det tok nøyaktig tre år fra Halsa Grendelag tok kontakt, og de første befaringene ble gjort, til Miljøtorget kunne åpne portene for publikum. På åpningsdagen var det stinn brakke og selvfølgelig servering av kaffe, brus og kaker.
Miljøtorget på Halsa er det desidert fineste i Iris-familien. Det er et moderne torg som gjør det enkelt for kundene å levere avfallet. To rollerpack sørger for komprimering av restavfall og trevirke, noe som mer enn halverer kjøringen mellom Halsa og Vikan.
Etableringen av Iris Miljøtorg Halsa har en totalkostnad på 12 millioner kroner.
 

Bedre forsortering av matavfall

I 2018 endret Iris Produksjon forsortering av matavfall i komposteringshallen med installasjon av en helt ny maskin. Tigeren kverner avfallet og sorterer ut plast. I prosessen tilsettes vann, slik at matavfallet kommer ut som en masse lik ferdigbetong, mens plasten og annet ikke nedbrytbart avfall havner i egen container.
Massen med organisk avfall tilsettes hageavfall før den legges i ranker for nedbryting.
Investeringen til rundt tre millioner kroner har gitt et langt bedre kompost-produkt uten plast, noe som også bidrar til mindre forurensing av ytre miljø på Vikan.
I og med at den nye maskinen sorterer ut plast kan Iris Produksjon ta imot emballert matavfall fra næringsliv og butikker. Dette avfallet gikk tidligere i restavfallet, men gjøres nå om til kompostjord, som er en langt bedre utnyttelse enn energigjenvinning.
 

Sensor-teknologi

Nordkontakt og Iris innledet et samarbeid i 2018 som skal gi full overvåkning og kontroll av temperaturen i kompostanlegget på Vikan, og styring av containerparken.
For et år siden tok Nordkontakt en strategisk beslutning om at selskapet skulle være først ut i Bodø til å ta i bruk ny trådløs sensor-teknologi som skal ta Bodø inn i framtida.
Selskapet har etablert en ny digital infrastruktur med sju basestasjoner spesielt tilpasset trådløse sensorer. Det gir bedrifter og kommunen nye muligheter med små kostnader til å ta i bruk trådløse sensorer med batteritid på hele 8-10 år for innsamling av data. 
Trådløse sensorer kan registre alt fra snødybde til avfallsbehandling som Nordkontakt nå samarbeider med Iris om.
I 2018 starter Iris i det små med å ta i bruk og teste teknologien. I første omgang er sensorer montert på containere. Her forventes det forbedret logistikk, sporbarhet og økt kontroll over innholdet. Avfall er råvarer som skal behandles videre. Sporbarhet og kontroll sikrer bedre kvalitet, som igjen gir Iris en bedre pris. De videre stegene i prosjektet skal lede sensorteknologien opp på kompostanlegget på Vikan.
 

Bedre sortering i borettslag

For å få beboere i borettslag og sameier til å kaste mindre plast sammen med papp- og papiravfallet lanserte Iris i 2018 en kampanje med klistermerker på samtlige under bakken anlegg.

«I love papp og papir uten plast» retter ingen pekefinger mot husholdningene, men appellerer til hjerte. I tilknytning til kampanjen ble det laget en egen video som er publisert på sosiale media.   
Papp og papir som husholdningene i Salten sorterer ut blir bruk i ny produksjon av nye produkter.
Dessverre så får vi inn litt for mye plast, og en del isopor, sammen med papp- og papiravfallet. Dette gjelder spesielt fra fellesanlegg. Det virker som om at beboere tillater seg litt dårligere sortering i anlegg der man ikke selv kan bli stilt til ansvar for det. Dette ønsker vi å gjøre noe med.
I 2019 skal vi kjøre systematisk kontroll av de ulike anleggene for å se om vi har forbedring.
 

Forbedret app og nye tømmeplan

Iris-appen kom i ny og forbedret utgave i april 2018. Både design og funksjonalitet er et langt skritt i riktig retning. Dessverre har vi fortsatt mange som sliter med varsling-funksjonen. Men langt færre enn på den forrige versjonen.

Vi fikk også på plass ny tømmeplan på hjemmesiden som kun viser tømmingene til kundene og ikke hele årskalenderen.
Arbeidet med å etablere Min side på hjemmesiden startet i 2018 og vil bli fullført i 2019.
 

Vrakpant på campingvogner

Fra 1. januar 2018 innførte Miljødirektoratet vrakpant på campingvogner. I Iris har vi ventet på at den nye ordningene skulle tre i kraft, slik at kundene kan få betalt for å levere sin gamle campingvogn til sanering, i stedet for å betale restavfallspris.
Det var i 2016 at Stortinget vedtok å utvide vrakpanten til å gjelde andre kjøretøyer enn biler og snøscootere.  Nå har Miljødirektoratet i samarbeid med Skatteetaten fått på plass den nye ordningen. Den fungerer på nøyaktig samme måte som vrakpanten for personbiler.