Iris Service drifter 12 miljøtorg i Salten fra Halsa i sør til Oppeid i nord. En distanse på 346 kilometer. Det sier ikke så rent lite om avstandene i regionen vår. 
Iris skal gjøre det enkelt for folk i Salten å bli kvitt avfallet sitt. Derfor har alle miljøtorg åpent på lørdager fra 1. april til 1. september, og fra 1. juni 2020 er det blitt en ekstra åpningsdag på onsdag fra 10-14 på Furulund og Oppeid . 
Alle torgene som holder vinterstengt har åpent den første lørdagen i måneden i januar, februar, mars, november og desember. 
Store deler av husholdningsavfallet blir hentet hjemme hos kunden. Avfall som husholdningskundene ikke kan legge i dunken, kan leveres på våre miljøtorg. Alle typer avfall bortsett fra restavfall, er gratis å levere her. Kostnadene for dette inngår i renovasjonsgebyret. Vi blir stadig bedre på å gi kunden mulighet til å sortere, slik at restavfallet reduseres, som igjen gir lavere pris for levering av avfall. Våre 12 miljøtorg tok imot 25515 tonn med avfall  i 2020. Det er en økning 6,44 prosent fra 2019. Av dette utgjør trevirke en betydelig del. 
Andelen av avfallet som er levert av bedrifter, varierer på de ulike miljøtorgene. Det meste av næringsavfall samles inn og behandles av Retura Iris, som plasserer containere og andre beholdere ute hos kunden, og tømmer disse ved behov. Slike tjenester kan også kjøpes av privatkunder, eksempelvis ved oppussing.
I tillegg til dette er det en del bedrifter som leverer avfall direkte på Vikan avfallsplass. Store deler av dette består blant annet av avfall som slam, industriavfall og jordmasser.
  

Mottatt mengder avfall på Miljøtorgene
Miljøtorg201520162017201820192020
Reipå3714379036874160*34933467
Vensmoen187715111805121117181549
Bodø225121102215214921002348
Fauske7543718684786516*59918558
Tømmernestet1748157014441593*15921414
Oppeid432432419448409466
Furulund602601566604652766
Misvær238180193239306332
Beiarn205212193208211306
Inndyr323269244342356419
Halsa---100456504
Vikan-24142452389367145386
Totalt196922020721696222322397125515

(mengdene er i tonn)

Økningen i antall tonn ved Vensmoen og Fauske har med uttransport av trevirke som lå på lager fra 2016. Tidligere ble trevirke transportert rett til Sverige fra disse Miljøtorg mens det fra 2017 blir kjørt til Vikan. Det medfører at det ikke lengre er lager på disse Miljøtorgene.
Reipå, Tømmernes og Fauske er mengdene fra omlast med i tallet fra miljøtorgene.