Iris Salten IKS eies av de ni kommunene i Salten: Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Sørfold, Hamarøy og Steigen. Eierskapet er fordelt etter innbyggertall.

Fordelingen av representanter i representantskapet ble i 2017 endret, slik at hver kommune stiller med to representanter. Tallet ble dermed redusert fra 21 til 18. Ved avstemming vektes stemmene etter kommunenes innbyggertall.
Representantskapet er selskapets øverste organ. Medlemmene velges hvert fjerde år i samsvar med den kommunale valgperioden.

Representantskapet velger seks medlemmer til styret. Det syvende medlemmet velges av de ansatte.
 

Representantskapet 2019-2023
KommuneMedlemVaremedlem
BeiarnMonika SandeAndre Kristoffersen
Rune Jørgensen
Marit Moldjord
Torbjørn GrimstadHåkon Sæther
Frank Wilhelmsen
Linda T. Moen
BodøIda Marie PinnerødOla Smedplass
Paro Nina Lyngmo
Ole Henrik HjartøyJanne Ellingsen
Lars Petter Rekkedal
FauskeMalen Rendal BergRonny Borge
Kassandra E.B. Petsas
Audun Krarup Jonassen
Trine Nordvik LøkåsNils Christian Steinbakk
Kathrine Moan Larsen
Geir Olsen
GildeskålBjørn Magne PedersenOla Kaldager
Ida K. HeenAnne Wiik
HamarøyBritt KristoffersenElin Eidsvik
Jan Folke SandnesHeidi Kålvåg
MeløySigurd StormoMette Bjørnvik
Jim Helge AndersenMarthe Barvik
SaltdalSverre BreivikRune Berg
Jim HansenGøran Andreassen
SteigenAase RefsnesWibeke Aasjord Juul
Øystein LaxaaRita Lorentsen
SørfoldGisle Erik HansenSten Sobert Hansen
Daniel Koskinen
Kolbjørn MathisenUnn Karin Pedersen
Rune Edvardsen
Bente Grovassbakk

På møte i mai 2020 ble Sigurd Stormo, Meløy valgt til leder for representantskapet. 


Styret 2020

Ragnar Pettersen, Fauske, leder
Hilde Furuset Johansen, Gildeskål, nestleder
Monica Fjellstad Hansen, Bodø
Lars Arve Jakobsen, Bodø
Marit Falch Holmvaag, Steigen
Ronny Seljeseth, Saltdal
Anne-Line Tverbakk, ansatterep. 

Varamedlemmer:
Ole Petter Nybakk, Beiarn
Greta Solfall, Meløy
Marius Fagerli, Fauske