Facebook er en viktig kommunikasjonskanal for å nå våre kunder med rask informasjon. Vi hadde som mål å få både 13.000 tilhengere og følgere i 2020. Det klarte vi med god margin. 

Det meste på Facebook handler om å få flest mulig til å dele og like. Først da oppnår vi rekkevidde på postingene. Det viser den store populariteten for våre Skrotfunn, som fortsatt er et meget populært innslag på Facebook-siden vår.

Vi bruker også Facebook aktivt som annonsemedium. Det være seg stilling ledig, viktige informasjon om kildesortering, nyheter som mottak av biler og båter eller andre saker som for eksempel Aksjon Reine Strender eller fastfrosset matavfall.
Retura Iris har også gjennomført flere konkurranser på Facebook med stor rekkevidde.

I 2020 publiserte vi 183 innlegg på Facebook. I gjennomsnitt tre og et halvt innlegg i uka. I tillegg har vi brukt midler på annonsering.

I adventskalender på FB i desember, eller Sorteringskalender, ble 24 ansatte med 24 ulike produkter presentert. Og årets premie var plastkomprimatoren Frank. 

I 2018 tok vi aktivt i bruk Instagram som kommunikasjonskanal – et medium med fokus på gode bilder og inspirasjon. Tanken bak valget om å utvide spekteret av kommunikasjonskanaler Iris er til stede på, er å nå en yngre gruppe følgere som i utgangspunktet har en interesse for gjenbruk og miljø, og som søker inspirasjon. I år presenterte vi adventskalenderen med Skrotfunn både på Instagram og Iris Salten-veggen på Facebook.

I 2019 la vi ut alle Skrotfunn kun på Instagram, men med en opplysning på FB om at et nytt Skrotfunn er lagt ut. Dette for å få opp trafikken på Instagram, som er en viktig kommunikasjonskanal mot den yngre del av befolkningen, og fordi veldig mange unge er opptatt av gjenbruk og oppussing. Ved inngangen til 2019 hadde vi 663 følgere på Instagram. I starten på 2020 hadde vi nesten 1400 følgere og ved slutten av året 1800 følgere.