Daglig leder: Espen Westermann
Stiftet: 1988
Antall ansatte: 16
Eies av: Iris Salten IKS (73,35%) og Hamarøy kommune (26,65%)

HT Safe AS er landets eldste døgnbemannede bedrift innen helsefaglig mottak av trygghetsalarmer og sentralbordtjenester, og har hovedkontor på Oppeid i Hamarøy i moderne og tilpassede lokaler. Vi leverer tjenester innenfor sentralbord, ruteopplysning, bestillingstransport og helsefaglig responssenter til 70 forskjellige bedrifter, kommuner og fylkeskommuner.

Vårt slagord er: «Alltid tilgjengelig» - gjennom våre sentralbordtjenester gjør vi kundene «alltid tilgjengelig», og gjennom vårt døgnåpne helsefaglige responssenter er vi «alltid tilgjengelig» og leverer trygghet til i overkant av 6000 trygghetsalarmbrukere.

Vårt helsefaglige responssenter betjener 6000 trygghetsalarmbrukere i 52 kommuner over hele landet. Vi leverer sentralbord- og kundesentertjenester til et stort antall virksomheter, på tvers av ulike fagområder.

HT Safe betjener også sikkerhetsalarmer på oppdrettsanlegg. Ved utgangen av 2020 var vi landets største tilbyder av alarmmottak for sikkerhetsradioer, og vi forventer at dette er et forretningsområde vi skal vokse i tiden fremover.

De fleste av våre tjenesteleveranser er anbudsbaserte, og konkurransen er skarp. Hyppige endringer i rammebetingelser får innkjøpere til å redusere kontraktstiden. Vi må derfor kontinuerlig jobbe med å levere nye tilbud som vinner i konkurransen.

Velferdsteknologi er et satsningsområde for alle kommuner som ønsker å legge til rette for at flere eldre skal kunne bo lenger i eget hjem. HT Safe har vært en aktør i dette markedet i 35 år, og satser på å vokse gjennom leveranse av helsefaglig responssentertjeneste for hele spekteret av velferdsteknologi. Gjennom 2020 har vi fortsatt arbeidet med å digitalisere våre løsninger mot velferdsteknologi, og vi vil i 2021 strekke oss videre for å være en foretrukket leverandør for helsefaglig responssenter for kommunene. Dette ved å kombinere moderne teknologi med høyt kvalifisert personell.

Koronaviruset har i 2020 berørt HT Safe gjennom at det har vært krevende å tilegne seg nye kunder for våre sentralbord- og kundeservicetjenester, og vi har også erfart at noen kunder har valgt å tilbakeføre tjenesten til egen virksomhet. Ved nedstengingen i mars 2020 opplevde HT Safe en brå nedgang i arbeidsmengder, og vi måtte gå til det steg å permittere to ansatte i perioden frem til juni 2020. For våre helsefaglige tjenester har koronapandemien derimot resultert i en liten, men merkbar økning av arbeidsmengder mot eksisterende kunder.      

Det negative resultat for 2020 skyldes delvis at bortfallet av inntektene for ruteopplysningene ikke har latt seg hente inn i nye kunder og forretningsområder, og delvis en utfordrende markedssituasjon grunnet Covid-19 

HT Safe skal gå foran å være en foregangsbedrift i arbeidet med viktige etikk og bærekraft. I 2021 vil vi ha et spesielt fokus vårt samfunnsansvar for likestilling og FN bærekraftsmål.

Arbeidsmiljøet i HT Safe er veldig godt. Sykefraværet i 2020 var totalt på 2,17 prosent.