Daglig leder: Fredrik Korpe
Stiftet:
 Desember 2015
Antall ansatte: 6

Mivanor er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann. Gjennom utviklingen av en unik renseteknologi basert på magnetisme, har selskapet skapt en unik renseløsning kalt MivaMagTM. Renseløsningen er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og avvanning med Magnetisk Partikkel Separasjon. 

Mivanor tilbyr også kundene med konsulenttjenester innenfor industriell vannrensing og finner løsninger utfra kundens krav og behov.

Selskapet leverer også biologisk vannbehandling og mekanisk vannbehandling som skreddersys etter kundens behov utfra plasstilgang og rensekrav. 

Selskapets forretningsidé: Utvikle, levere og drifte renseløsninger for industrielt avløpsvann.

Mivanor lever etter verdiene: Pålitelig, Effektiv og Nyskapende.

Mivanor har i 2019 gjennomført en stor markedssatsing gjennom deltagelse som utstiller på Aquanor og Avfall Norges Årskonferanse i Norge, Sardinia Landfil symposium samt Aquatech i Amsterdam. Det har blitt lagt ned mye ressurser og arbeid på markedsarbeid i 2019 for å finne nye kunder, sikre nye kontrakt og bygge vår merkevare. Vi håper og tror at dette arbeid skal gi resultat i løpet av 2020.

Det har i 2019 blitt utviklet en rensemetode, MivaSorb, for PFAS som det er et stort behov for i markedet. Dette arbeid fortsetter i 2020.

Mivanor har pr desember 2019 levert renseanlegg til ni deponier, seks notbøterier og et settefiskanlegg.

Det er et godt arbeidsmiljø i Mivanor med et lavt sykefravær på 0,6%. Styret i Mivanor har i 2019 bestått av Leif-Magne Hjelseng (leder), Einar Jørgensen, Frode Schjenken Jensen, Malin Johansen og Espen Hansen (ansatterepresentant).