Daglig leder: Fredrik Korpe
Stiftet:
 Desember 2015
Antall ansatte: 5

Mivanor er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann. Gjennom utviklingen av en unik renseteknologi basert på magnetisme, har selskapet skapt en unik renseløsning kalt MivaMagTM. Renseløsningen er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og av-vanning med Magnetisk Partikkel Separasjon. 
Mivanor tilbyr også kundene konsulenttjenester innenfor industriell vannrensing, og finner løsninger utfra kundens krav og behov. Vi leverer også biologisk vannbehandling og mekanisk vannbehandling som skreddersys etter kundens behov utfra plasstilgang og rensekrav. 

I 2020 har Mivanor, som mange andre, blitt sterkt preget av en lavere aktivitet med planlagte prosjekter som er blitt utsatt. På bakgrunn av den lave omsetningen har det i november 2020 blitt gjennomført en emisjon for å styrke selskapet.

Mivanor har i 2020 gjennomført et solid arbeid på oppgradering og videreutvikling av våre produkter. Spesielt viktig er oppgraderingen av vårt hovedprodukt, MivaMag, som med hjelp av nye doseringsløsninger kan bygges på et plan sammenlignet med tidligere, da anlegget ble bygget over to etasjer.

MivaStormwater, vårt anlegg for overflaterensing, har også gjennomgått en oppgradering slik at anlegget nå har mulighet å driftes helt uten strøm. Dette utvider markedspotensialet betydelig for leveranser til bedrifter og kommuner med behov for rensing av overflatevann.

Mivanor har videreutviklet renseløsningen for PFAS, noe som skal kommersialiseres i 2021. Der finnes et stort salgspotensial. Mivanor har i 2020 også tatt steget inn i et nytt marked, skipsreparasjoner, der vi renser vaskevann fra deres prosess. Dette har vi gjort gjennom vårt seneste tilskudd i vår produktportefølje, MivaSettle, som med en effektiv kjemisk/mekanisk prosess klarer aktuelle rensekrav for bransjen.

Mivanor deltar i to store forskningsprosjekter der vi bistår med vår kompetanse innenfor sigevannsrensing samt rensing av PFAS med hjelp av adsorpsjon. I det ene prosjektet, VOW, som ledes av NGI, skal vi bistå med testing og evaluering av hvor effektivt biokull kan være for rensing av PFAS. Det andre prosjektet, som ledes av NMBU, skal vi bistå med kompetanse og våre renseanlegg for rensing av sigevann som inneholder PFAS med formålet å friskmelde jordmasser for å bruke de på nytt.

Det er et godt arbeidsmiljø i Mivanor med et lavt sykefravær på 1,1%. Styret i Mivanor har i 2020 bestått av 4 menn og 1 kvinne.

Vi håper på et år med større salgsaktivitet, slik at våre gode renseløsninger kommer kundene og miljøet til nytte. Vi ser frem til et meget spennende 2021!