Daglig leder: Øistein Aleksandersen 
Stiftet: 2008
Antall ansatte: 4
Eies av: Iris Produksjon AS 40,45 %, Lofoten Avfallselskap 19,00 %, Sørheim Holding 6,38 %, Egersund Group 34,17 %. 

Nofir samler inn og demonterer kassert oppdretts- og fiskeriutstyr fra Norge, Europa, Tyrkia, Afrika, Antarktisk og Nord Amerika. Materialene som samles inn blir gjenvunnet og nyttet i nye produkter.
Nofir har gjennom sin virksomhet i 2020 samlet inn til gjenvinning 6 241 tonn kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Dette har spart miljøet for anslagsvis 22 400 tonn CO2-ekvivalent-utslipp (noe som tilsvarer mer enn 200 000 flypassasjerer mellom Oslo og London), samt redusert forbruket av oljeekvivalenter på anslagsvis 10 600 tonn. Nofir er trolig den største aktøren i Europa på vårt område.

Nofir har et datterselskap i Litauen; UAB Nofir. Det meste av det vi samler inn blir sendt til Litauen for demontering og videre bearbeiding. Nofir har også hatt et datterselskap Nofir Geri Donusum San.Tic.Ltd.Sti i Tyrkia. Dette selskapet har vært under avvikling i 2020, grunnet vanskelig marked i Tyrkia.

I 2020 har vi hatt to ulike prosjekt som har mottatt støtte gjennom skattefunn-ordningen.

Nofir fortsetter å ta et samfunnsansvar gjennom sponsing av Bodø Dykkelubb sin opprensking i Saltstraumen. Videre sponses et lokalt barnehjem, en sangskole, samt et junior fotballag i Litauen. Nofir har også sponset strandrydding i Borneo.

Selskapets visjon: Bringing value to marine waste.
Selskapets forretningside: Collecting and recycling discarded equipment from fishing and fish farming.

Nofir har også i 2020 samarbeidet med Fiskeridirektoratet i deres årlige opprenskingstokt langs kysten. Det som samles inn og er i en slik tilstand at det kan gjenvinnes, blir gjenvunnet via Nofir.

Nofir deltar også aktivt i andre prosjekter som omhandler det å redusere forurensingen i havet. Fishing for Litter og The Healthy Seas Initiative er de mest framtredende.

Nofir UAB Litauen
201820192020
Driftsinntekter16 803 NOK15 142 NOK1 167 711 Eur
Resultat før skatt1 321 NOK-1 666 NOK164 342 Eur

(i tusen kr/Eur)

 

Her kan du se mer om virksomheten til Nofir. 

https://www.youtube.com/watch?v=uVz98mbzoVU