Daglig leder: Karianne Jakobsen 
Stiftet: 2003
Antall ansatte: 30
Eies av: Iris Salten (100%) 
 

Labora er et akkreditert analyselaboratorium som utfører mikrobiologiske og kjemiske analyser av vann, næringsmidler, fôr, avløpsvann, dusjanlegg og bassenger. Kunnskapen og analysene selskapet leverer er viktig for forebygging av sykdom og sørger for god beredskap innen mat- og vannbåren smitte i regionen. Laboratoriet har spesialkunnskap innen fiskeri- og sjømatnæringens analysebehov. Selskapet har også egen avdeling for fiskehelsetjenester. Avdeling for fiskehelse driver med forebyggende fiskehelsearbeid hos oppdrettsselskaper i Salten.
Labora as åpnet i 2019 en ny laboratorieavdeling i Tromsø. Denne avdelingen sørger for nærhet til kunder i Troms og Finnmark.
Det som kjennetegner Labora er stort fagmiljø med høy kompetanse og stor arbeidsglede. Vi er Nord-Norges største laboratorium og kompetansesenter på vann, mat og miljø.
Labora er medeier i PatoGen Nord as, som analyser fiskesykdommer i oppdrett i Nord-Norge. Selskapet er samlokalisert med Labora på Rønvikleira i Bodø.
I samarbeid med SalmoBreed Salten har Labora bygd opp, et nytt moderne kryolaboratorium for nedfrysning og oppbevaring av melke fra laks.
Labora vokser i markedet og har god dekning i Nord-Norge, men også store nasjonale kunder. Vi satser mye på synlighet, samt å være aktiv innen salg og marked.
Kompetansetjenester og rådgivning er viktige områder for selskapet. Vi tilbyr en stor kursportefølje innen våre kjerneområder.
Sykefravær i 2020 er på 6,1 prosent, hvorav korttidsfraværet er på 1,9 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2020.

Selskapets visjon: Viktig for folk og næring i nord.
Selskapets forretningside: Ledende kompetanse innen laboratorietjenester og fiskehelse i nord.
Selskapets verdier: Kompetent, pålitelig, hjelpsom og tett på.