Daglig leder: Monica Novik Tennfjord
Stiftet: 2001 
Antall ansatte: 53

Iris Service AS drifter husholdningsrenovasjonen for alle de 37 700 husholdningene i hele Salten. Selskapet har ansvaret for å samle inn alt husholdningsavfall, i tillegg til å drifte våre 12 miljøtorg og vårt kundesenter.

Etter store endringer i organisasjonen i 2019, både som følge av overtakelsen av innsamlingen i hele Salten, nye medarbeidere som kom til og rolleendringer i ledelsen, så har 2020 vært et år hvor organisasjonen har «satt seg» mer og samarbeidet på tvers av avdelingene har blitt styrket videre. Både organisasjonen og driften har vært stabil, vi våre ansatte har hver dag gjort sitt for at renovasjonen i regionen har fungert godt gjennom 2020.  

Bærekraft

Bærekraftsarbeidet som ble initiert i Iris-konsernet høsten 2019 har blitt videre forankret og nye føringer har kommet til for vårt videre arbeid:

 • 3-delt bunnlinje: Styringen skal nå skje etter 3-delt bunnlinje, hvor både økonomiske, miljømessige og sosiale forhold skal prioriteres og hensyntas i vårt videre arbeid.
 • FNs bærekraftsmål: Bærakraftmålene har blitt tatt inn som et sentralt element i bærekraftsarbeidet i Iris-konsernet, og Iris Service har gjennom interne prosesser på bærekraftsdagen for alle ansatte, i ledelsen og styret valgt våre bærekraftsmål:
  • 8   – anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 9   – Innovasjon og infrastruktur
  • 11 – bærekraftige samfunn
  • 12 – ansvarlig forbruk og produksjon
 • Avfallspyramiden: I forlengelsen av bærekraftsarbeidet har avfallspyramiden blitt et sentralt element for arbeidet fremover, hvor nye krav tilkommer både fra EU, Norge, kommunene og styret. En klar fellesnevner er at disse skal bidra til at avfallsselskapene jobber aktivt høyere opp i avfallspyramiden enn tidligere.

Basert på bærekraftsarbeidet og de nye føringene har Iris Service i 2020 oppdaterte vår visjon og forretningsidé til følgende:

Visjon: Et samfunn uten avfall
Forretningsidé: Utvikle og drifte bærekraftige og brukervennlige løsninger som gjør avfall om til ressurser.

Hvor tanken er at vi skal levere brukervennlige tjenester som tilrettelegger for redusert forbruk, økt ombruk og høy sorteringsgrad slik minst mulig blir avfall, og at det som blir avfall kan nyttegjøres som nye ressurser.

Covid-19 og avfallsmengder

2020 har for oss alle vært et spesielt år, med pandemien COVID-19 som traff oss for fullt i mars. Den første perioden var usikkerheten størst, men ved hjelp av passende smitteverntiltak og ansatte med en fantastisk ståpåvilje så har driften for våre kunders del gått som normalt gjennom hele året. For våre ansatte så har kohorter, få fysiske driftsmessige og sosiale møtepunkter, skjerming av driftspersonell og perioder med hjemmekontor vært realiteten.

2020 ble også året hvor «hele Norge» ble hjemme i ferier og langhelger, og har med det hatt mer tid tilgjengelig for oppryddinger og oppussinger. I tillegg har mange hatt hjemmekontor og skapt avfall hjemme i stedet for på jobb. Som et resultat har vi sett et økt trykk både på våre torg og i dunken hjemme hos folk, som våre ansatte har sørget for å ta unna. Avfallsmengdene har en økning på 12 % opp mot avfallsmengdene for 2019. Økonomisk sett har de økte avfallsmengdene sørget for både økte transport- og behandlingskostnader.

I året hvor vi gjennom bærekraftsarbeidet helst skulle sett en reduksjon i både totale avfallsmengder og i andelen restavfall fra innbyggerne, så fikk vi i stedet en drastisk økning. Likevel, til tross for denne økte avfallsmengder i 2020 har innbyggerne i Salten fortsatt å vise at de i stor grad sorterer, og materialgjenvinningsgraden har holdt seg stabil. Samtidig viser plukkanalysene vi har gjennomført på restavfall fra både dunkrenovasjon og fellesanlegg at vi enda har mye å gå på. Så mye som 67% av det som var kastet i restavfallet kunne vært sortert! Vårt felles arbeid med innbyggerne videre blir å sørge for at dette avfallet heller sorteres, slik at det kan resirkuleres og kan nyttegjøres som ressurser til nye produkter. I tillegg jobber vi for reduserte avfallsmengder og økt ombruk.

Nøkkeltall 2020
HvaInnsamling fra husholdningMiljøtorg
Restavfall pr. innbygger80,3 kg66,0 kg
Andel restavfall37,3 %25,5 %
Materialgjenvinningsgrad62,7 %29,9 %

 

Nye Iris-biler og reduserte utslipp

Iris Service har i løpet av 2020 fornyet store deler av bilparken som drifter innsamlingen, og 10 nye renovasjonsbiler med vår nye profilfarge, grønn, har blitt tatt i bruk av våre sjåfører. Til tross for at bilene ikke var i drift hele året ser vi en betydelig reduksjon i driftstofforbruk, som igjen har positiv virkning på vårt utslipp til omgivelsene.

Iris Service AS har fokus på ytre miljø, blant annet ved at vi skal redusere distansen vi tilbakelegger etter vei, både med våre egne renovasjonsbiler og gjennom videre transport av avfallet. For eksempel komprimeres avfallet som hentes på miljøtorgene før transport for å redusere antall lass som kjøres inn. Et lass komprimert avfall tilsvarer to lass avfall som ikke er komprimert. I tillegg har selskapet strenge vedlikeholdsrutiner for å hindre utslipp. 

Styret

Styret i Iris Service har bestått av Bjørn Ove Moum (styreleder), Turid Willumstad, Steinar Vaag, Hilde Pedersen, Ida Gudding Johnsen og Espen Angel (ansattrepresentant)