Daglig leder:  Anders Tverbakk 
Stiftet:  2001
Antall ansatte:  25
Eier: Retura Norge AS (6,97 %) 

Retura Iris AS håndter alle typer avfall fra næringslivet i Salten, samt leverer tjenester utover den ordinære husholdningsrenovasjonen til privatmarkedet. I tillegg har vi franchiseavtale med Retura Norge, som gir oss tilgang til å konkurrere om de store landsdekkende kundene. Både utstyr og bilpark er godt tilpasset de krav som stilles av myndigheter og våre kunder.

Salg

I 2020 har salgsavdelingen hatt fokus på å gi tilbud til nye kunder og prosjekter som ønsker miljøvennlige løsninger. Vi ser at flere av våre kunder har et større engasjement og ønske om å gjøre en innsats for miljøet. Vi har derfor videreutviklet våre tjenester og kan nå tilby konsulenttjenester for virksomheter som ønsker å Miljøfyrtårn-sertifisere seg.

Salgsavdelingen har vært aktiv med Teams-møter for oppfølging av salgstjenestene våre. Det har vært flere store anbud ute i løpet av året som vi har vunnet.  Vi har også styrket vår kompetanse faglig på avdelingen.

Marked

Det overordnede målet for vårt markedsarbeid er Retura Iris skal være den foretrukne leverandør av miljøriktige avfallstjenester for næringslivet i Salten.

Måten vi blir oppfattet på skal være i tråd med våre verdier om å være ansvarlig, effektiv og nyskapende.

Markedsarbeidet vårt skal bidra til at næringslivet velger gode og miljøvennlige avfallsløsninger for sitt avfall og fremme kildesortering på arbeidsplassen.

Samfunnsansvar

Retura Iris er hovedsamarbeidspartner med Kirkens Bymisjon.  I dette samarbeidet har vi lagt til rette for at vårt samfunnsansvar, i tillegg til å bidra til positive ringvirkninger i vårt nærmiljø, også skal kobles opp mot bærekraft og avfall. Samarbeidet med bymisjonen er rettet direkte mot fire av viktige områder:

  • Ren By – rydder Bodøs gater for avfall gjennom en abonnementstjeneste
  • Matstasjonen - redde mat og reduserer matavfall
  • Panteprosjektet – innhenting av pant og skape arbeidsplasser
  • Pedalen- gjenbruk av sykler.

Iris Salten-konsernet er bærekraftsambassadør for Bodø/Glimt og i den forbindelse er Retura Iris plassert i spissen for et restavfallsfritt Aspmyra. Når første avspark i Eliteserien 2021 går av stabelen, er det ingen dunker for restavfall på publikumsområdene. Gode avfallsløsninger og god informasjon skal vise at også større samlingsplasser og arrangementer kan få til å redusere avfallet og legge til rette for god sortering. 
Alle sponsede arrangement blir i den grad det er mulig tilbydd en fullverdig sorteringsløsning fra oss.

Økonomien i selskap er god, og det gir muligheter for fortsatt vekst og utvikling.

Styret består av: Bjørn Ove Moum (styreleder), Øystein Nystad, Marianne Bahr Simonsen, Liv Toril Pettersen og Per Thomesen (ansattes representant). Daglig leder er Anders Tverbakk.

Selskapets visjon: Avfallstjenester i verdensklasse – For et miljø i balanse

Selskapets forretningside: Vi leverer trygge og effektive avfallstjenester i hele Salten

Selskapets verdier: Ansvarlig, effektiv og nyskapende.