Konsernet Iris Salten utgjør en markant samfunnsaktør i Salten Datterselskapene i konsernet har en stor bredde, både når det kommer til bransjer, fagfelt og geografisk nedslagsfelt.

Samfunnsansvaret til konsernet favner om mer enn bare det å bare utføre tjenester for innbyggere og næringsliv. Selskapene jobber etter en tredelt bunnlinje som likestiller økonomiske målsetninger, miljømessige målsetninger og sosiale målsetninger. Den tredelte bunnlinja vekter de tre målsetningene likt.

 • Miljømessig ansvar
  Å sikre at bedriftens aktivitet tar hensyn til miljøet, og strebe etter kontinuerlige forbedringer i et miljøperspektiv.
   
 • Sosiale forhold
  Vi skal gi tilbake til Salten gjennom støtte og samarbeid med relevante tiltak som gjør regionen vår bedre å bo i for alle. Vi skal se Salten-samfunnet i et sosialt, kulturelt og politisk perspektiv
   
 • Økonomisk fremgang  
  Å ha et langsiktig perspektiv, forbli konkurransedyktig og skape økonomisk verdi.Våre selskaper skal ha en anstendig økonomisk vekst, som ikke skal gå på bekostning av miljøet.


Tre av selskapene i konsernet har et viktig oppdrag knyttet til håndtering av avfall. De skal gjennom sin drift og med sin tilstedeværelse være den sterkeste pådriveren for god kildesortering i Salten. I tillegg skal vi gjennom kommunikasjonen vår stimulere til at flere og flere reduserer sin avfallsmengde og velger gjenbruk.