Aksjon Reine Strender

På grunn av Covid-19 ble det ikke noe kick-off for Aksjon Reine Strender i 2020. Men budskapet ut til befolkningen i Salten var klart. Rydd i vei, men hold avstand. Og det gjorde folk. Det ble ryddet som tidligere år og vi fikk inn totalt 68.832 tonn. Ti av disse var fra "In the same boat" og deres aksjon på Bolga. 
307 aksjoner ble meldt inn. En plass mellom 500 og 900 områdert ble ryddet. Rundt 3000 personer har vært i sving - og det til tross for nedstegning av samfunnet i store deler av året. Men en innsats på fire timer gir det 12.000 dugnadstimer. Legger vi til grunn 250 kroner per time, er denne innsatsen verd over tre millioner kroner!

Aksjon Reine Strender hadde ti års jubileum i 2020. Som koordinator og administrator av ryddeaksjonen i Salten har Iris bidratt til at det er kommet inn nesten 450 tonn marint avfall fra strender og kystområder. Mange tusen ryddere har utført en gedigen dugnadsjobb 
Vi hadde stor aktivitet både på Facebook og Instagram og som tidligere år kåret vi Årets Strandrydder, som ble ekteparet Eva Haugsnes og Nils Thommesen i Bliksvær. 

Vi har informert, tilrettelagt, skapt engasjement og koordinert aksjonen. Det har gitt resultater.
Hovedmålet har vært reine strender i Salten. Men gjennom vårt arbeid har vi også bidratt til økt kunnskap om marin forsøpling, som er en stor trussel for livet i havet og strandsonen.

I samarbeid med RamSalten Våtmarksenter har vi i også i år gjennomført et undervisningsopplegg «Marin forsøpling og mikroplast». 290 elever på 9. trinn ved 11 ungdomsskoler i sju kommuner i Salten har vært med på opplegget. Alle skolene ble besøkt høsten 2020.
Det er utarbeidet elev- og lærerhefter.
Elevene har gjort forarbeid og fikk deretter besøk av Tone Sandvik som tok de med ut i felten. Deretter ble det gjennomført etterarbeid.
Mottak av innmeldte aksjoner ble koordinert av kundesenteret, som også la inn data på hjemmesiden 
Iris mottok 1.148.615 kroner i støtte fra Miljødirektoratet til aksjonen i 2020, inkludert elevprosjektet. Vi klarte ikke å bruke hele beløpet og betalte tilbake 328.360 kroner. 
 

Aksjon Reine Strender
2011201220132014201520162017201820192020
Totalvekt i kilo500032.04615.00015.00035.14448.74485.00073.81270.32068832
Antall sekker416267112501200292840627083615158605736
Antall ordrer behandlet171085960113169250305249307

 

 

TV-aksjon 2020 «Et hav av muligheter»

Inntektene fra TV-aksjon 2020 gikk til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Midlene ble øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filipinene og Thailand. 
Vi har bidratt aktivt til rydding av marint avfall i Salten siden 2011. Det var derfor en selvfølge at vi 
tok en sterk stemme i aksjon lokalt.
Bodø Næringsforum og Bodø Sentrumsforening arrangert en digital auksjon til inntekt for TV-aksjon. Auksjonen fikk navnet AuksjonBodø og fikk egen landingsside med budobjekter som ble laget av vår IT fagkonsulent Magnus Glein Mikalsen. Det ble samlet inn 74 800 kroner til TV-aksjon fra AuksjonBodø. Til sammen ble det hentet inn hele 31 budobjekter med en samlet verdi på 113 000 kroner. Noen av de mest spennende budobjektene var treningsøkt med Bodø/Glimts Åsmund Bjørkan og Jonas Kolstad, middag på Lyst På og asfaltert innkjørsel.
Iris stilte med mange ressurser internt og deltok i ringestafett opp mot næringslivet og drift av landingsside for auksjon. AuksjonBodø ble gjort som en annerledes måte å mobilisere næringslivet i Bodø til å gi bidrag til årets aksjon.
På digitale flater postet Iris flere innlegg i forbindelse med TV-aksjon og temaet. Det ble opprettet en digital bøsse for Iris som de som ønsket kunne gi sitt bidrag til. Sosiale medier som Facebook, Instagram og LinkedIN ble viktige kanaler for å fortelle om Iris sin rolle i TV-aksjon. Postene som var koblet opp mot TV-aksjon oppnådde en rekkevidde på 77 000 personer.
Nesten 240 milioner ble samlet inn over hele landet. 

Mann med skjermMagnus Glein Mikalsen sørget for egen nettside for auksjonen.

 

Elevprosjektet «Smart Plast»

Høsten 2019 inngikk Iris et 3-årig samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Nordland i forbindelse med "Smart plast"-prosjektet.
Bidraget fra Iris er 65.000 kroner i året.
Målet med prosjektet er å øke barns bevissthet om de miljømessige konsekvensene på en aktiv og kreativ møte ved bruk av plast, og plast som avfall på land og på sjø. Gjennom SMART Plast får elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring.

Elever og lærere gir prosjektet utelukkende gode tilbakemeldinger både muntlig og i spørreundersøkelse sendt ut i etterkant av prosjekt.

I løpet av 2020 fikk Ungt Entreprenørskap med de øvrige renovasjonsselskapene i Nordland på prosjektet.

I mars 2020 ble skolesituasjonen dramatisk endret med Covid-19. Alle SMART Plast planer for våren ble en kort stund skrinlagt. Men, det er i slike tider vi må være entreprenørielle og innovative. UE Nordland utviklet raskt en digital versjon, som førte til at 260 elever fikk oppleve kreativ, skapende aktivitet med SMART Plast- hjemmeskole i løpet av våren,

Nytt skoleår ble startet med en noe usikker høst. Skolene i hadde ulike prosedyrer i forhold til eksterne besøk. Det ble derfor lagt opp til en fleksibel SMART Plast høst, der lærerne fikk velge mellom fysisk besøk på skolen av Ungt Entreprenørskap eller kjøre prosjektet med film og digitalt møte. 

Årets TV-aksjon gikk til bekjempelse av plast i havet og dette ga et perfekt utgangspunkt for samarbeidet SMART Plast -TV-aksjonen og renovasjonsselskapene. Over 300 Nordlandselever jobbet med SMART Plast i ukene før TV-aksjonen og leverte fantastiske idéer som bidrar til å løse plastproblemet. Elevene jobbet med TV-aksjonens materiell på Salaby som oppstart til SMART Plast og bidragene ble juryert av TV-aksjonen og renovasjonsselskapene i Nordland. 

Prosjektet er en stor suksess og blir godt mottatt ute i skolene. Lærerne og elever melder utelukkende om lærerike, morsomme og spennende dager med programmet SMART Plast. Sitat fra en lærer ved Leinesfjord skole:

 «Vi digget opplegget fra dere, både store og små, og hadde fantastiske arbeidsøkter!»

Barn og en krokAmanda, Tomine, Mikkel og Aurora fra Neverdal Enspire skole i Meløy vil at færre plastsekker skal ende opp i naturen. De utviklet derfor en krok hvor du kan henge opp plastavfallsekken slik at den ikke flyr avgårde. Navnet ble selvfølgelig Neverdalskroken. 

Tabellen under gir nærmere opplysning om gjennomført aktivitet i Salten, i hvilke kommuner og på hvilke skoler

Smart Plast ved Salten-skolene 2020
KommuneSkoleElever
BeiarnBeiarn barne- og ungdomsskole11
BeiarnTrones skole (Beiarn)18
BodøHunstad barneskole64
BodøMisvær skole17
BodøSkaug oppvekstsenter25
BodøSkjerstad oppvekstsenter17
BodøTverlandet skole (Bodø)51
FauskeSulitjelma skole43
GildeskålInndyr skole40
HamarøyInnhavet skole7
MeløyEnga skole23
MeløyGlomfjord skole44
MeløyHalsa skole18
MeløyMeløy oppvekstsenter Avdeling skole2
MeløyNeverdal EnSpire skole21
MeløyReipå skole19
MeløySpildra skole (Meløy)52
SaltdalRognan barneskole87
SaltdalRøkland skole57
SteigenSteigenskolen Leinesfjord17
SørfoldNordsia Oppvekstsenter7
SørfoldRøsvik skole12
SørfoldStraumen skole (Sørfold)57
SUM: Antall deltakere i Salten året 2020: 709

 

Avfallsprosjekt for barnehagene

Iris har støttet prosjektet til Anna Tótth-Szamosi der hun har utviklet et helt univers om gjenbruk for bruk i barnehager. Da hun lanserte planene for Iris i 2016 gikk Iris inn med 250.000 kroner i støtte.
Anna, som er fra Ungarn, har i mange år jobbet med å utvikle opplegget, og kunne i 2020 slippe prosjektet for alle barnehagene i Salten. 
Her gikk Iris inn og kjøpte et års bruk til rundt 200.000 kroner. 
Opplegget består av en digital versjon på nett med 20 fortellinger for de største barna, og seks fortellinger med illustrasjoner på papir for de minste.
Anna Tótth-Szamosi har jobbet med idéen i sju år nå og er i ferd med å få både lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennombrudd med sine fortellinger om Gjenbruksgjengen.
Fortellingene for barna i alderen 5-8 år som er på 15 minutter hver.
Opplegget egner seg veldig godt til samlingsstunder med en rekke påfølgende aktiviteter.

Dame med dukke
 Anna Tótth-Szamosi har jobbet med idéen i sju år nå og er i ferd med å få både lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennombrudd med sine fortellinger om Gjenbruksgjengen.

 

Urban Mine

Iris Produksjon er samarbeidspartner i forskningsprosjektet UrbanMine, som startet opp i 2020, og skal vare til 2023. Prosjektet ledes av Nord Universitet i samarbeid med Nordlandsforskning og andre nordiske universiteter, og har flere aktører fra avfallsbransjen og offentlig sektor som partnere. Prosjektet skal forske på institusjonelle barrierer og muligheter knyttet til materialgjenvinning og gjenbruk av metaller og mineraler, med et spesielt sterkt fokus på elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Konseptet «urban mining», eller urban gruvedrift, handler om at gjenvinning av metaller og mineraler fra produkter som allerede har vært i bruk fører til en langt lavere belastning på miljøet enn tradisjonell gruvedrift, og prosjektet vil undersøke hvordan dette fungerer i dag, og hvordan det kan bli enda mer utbredt. Iris sin rolle i prosjektet har vært å bidra med kunnskapsgrunnlag om dagens systemer for gjenvinning og gjenbruk, bidratt til utforming av en holdningsundersøkelse som skal ut til husholdningene i Salten og vi brukes for øvrig som case-studie for forskerne.

En mann og tre damerDaglig leder av Iris produksjon, Harald Østbø, professor og prosjektleder ved Nord universitet, Berit Skorstad, markedsansvarlig ved Iris, Pernille Kolsing, og trainee ved Iris, Ingrid Schistad Berg, er alle enige om at prosjektet kan bli veldig spennende. Foto: Jan Erik Andreassen.