Det aller meste innenfor denne avfallsgruppen er giftig for både mennesker og miljø, og må derfor aldri tømmes ut i avløp, kastes sammen med annet avfall, eller kastes i naturen. Hos Iris sørger vi for at ditt miljøfarlige avfall blir behandlet på en forsvarlig måte til beste for oss alle. Noen av stoffen blir brent på høy varme, mens andre kan brukes på nytt. 

Ikke kast farlig avfall i restavfallet, men lever det inn på våre anlegg. Da unngår du å skade miljøet, og farlige situasjoner for våre ansatte.

Eksempler på farlig avfall

  • Maling, beis, lakk, lim, lakk- og malingsfjernere.
  • Bilbatterier, mobilbatterier, kvikksølv, kadiumbatterier og termometre.
  • Løsemidler som white spirit og rødsprit, blekemidler, klor, salmiakk, sterke syrer, etsende stoffer, plantevernmidler, tjære, oljerester, båt- og bilpleiemidler og hobbykjemikalier.
  • Lyspærer, lysstoffrør og sparepærer, ulike kabler og ledninger, elektriske leker og spraybokser.
  • Brannslukningsapparater.
  • Isolerglass med PCB som ble produsert i Norge mellom 1965 og 1975, og isolerglass med klorparafin som er produsert fra 1975 til 1990 er farlig avfall. Disse vinduene kan husholdninger levere gratis. Dette gjelder også noen utenlandske vinduer med PCB produsert fram til 1980. 
  • Impregnert trevirke eller tre behandlet med kreosot er også farlig avfall.

Hvordan levere

Ta kontakt med personell på miljøtorget når du skal levere farlig avfall. Flytende avfall bør være i originalemballasje.

 

Dersom du er usikker hvor du skal kaste avfallet kan du gå inn på sortere.no og søke direkte på enkeltgjenstander og finne ut hvilke avfallsbeholder du skal benytte.