Hvordan fungerer et slikt avfallsanlegg?
For å kaste avfall registreres et avfallskort for å åpne luken. Noen anlegg har ikke container for plastemballasje. Sekk for plastemballasje benyttes til oppsamling og sekk må settes ut på hentedag ved avfallanlegget. 

Disse anleggene benytter plastsekken til oppsamling av plastemballasje, som settes ut på hentedag. 

Her finner du tømmeplan:
Tømmeplan

Her selges plastsekker i butikk:
Butikkoversikt

Her bestiller du avfallskort:
BESTILL KORT

Slike containere tømmes av Iris når containeren varsler at den nærmer seg full. 

Avfallscontainere plassert over bakken er ikke en tjeneste vi tilbyr til kunder lengre.
Om du trenger å etablere et felles avfallsystem vil valget enten være avfall under bakken eller felles avfallsdunker.