En felles avfallsløsning under bakken består av mellom tre og fem ulike typer avfall: alle anlegg har innkast for matavfall, papp/papir og restavfall, mens noen i tillegg har plastemballasje og glass- og metallemballasje. De som ikke har innkast for plast og glass, har egen dunk for glass- og metallemballasje og egen oppsamling av plastsekker med plastemballasje.

Hvordan fungerer en slik løsning?

Hvordan melde feil på anlegg/kort?

Hvordan fungerer dette med plastemballasje?

Retningslinjer

Sorteringsguide

Hvordan fungerer en slik avfallsløsning?
Du som beboer skal ha fått utlevert et avfallskort eller chip som gir tilgang til avfallsanlegget du er tilknyttet. 

  1. Plasser kort eller chip over leseren på søyle for innkast.
  2. Følg instruksjonen på skjermen.
  3. Etter et par sekunder vil det lyse grønt på skjermen. Vent til du hører et klikk og så kan du åpne trommelen. Første gang du bruker chip/kort kan du oppleve at kortet/chipen kan bli avvist. Vent i omlag ti sekunder og prøv igjen. 

Store pappesker som legges i trommel har lett for å kile seg fast. Vi ber derfor om at du skjærer/river papp og pappesker i mindre deler før du legger i trommelen. Papp/ papir må ikke leveres i plastposer, men legges løst i trommelen eller leveres i en papirpose.

Når du kaster matavfall er det viktig å kun benytte Iris' bioposer. Dette for at kvaliteten på plenmiksen som lages på Iris ikke skal være forurenset, da våre poser er nedbrytbare. Oversikt over hvilke matbutikker som har slike bioposer finner du her.

Hvordan melde inn feil på anlegget?

Noen ganger kan det være at luken ikke åpner seg når du skanner kort eller chip.

  • Ved gult lys på skjermen betyr det at containeren er full. Da sendes det et signal fra container til Iris og containeren vil bli tømt fortløpende.
  • Ved rødt lys på skjermen betyr det at containeren ikke klarer å lese avfallskortet/chipen.

Feilmeldinger kan meldes inn i Iris-appen hele døgnet via "send melding", ved å sende e-post til kundesenter@iris-salten.no eller ringe kundesenteret på 75 50 75 50 eller oppgi feilmeldingen som dukker opp på skjermen.

Trenger du nytt eller ekstra avfallskort?

BESTILL AVFALLSKORT HER

 

Hvordan kildesortere plastemballasje?
Noen avfallsanlegg har container under bakken for plastemballasje, mens andre har oppheng/oppsamling av plastsekker og en tømmedag for disse.

For de anlegg som har nedkast for plastemballasje:

  • Plastemballasjen leveres i plastposer eller løst i trommel.
  • Ikke benytt den store plastsekken fra Iris, den er for stor og har lett for å sette seg fast i trommelen.

For de anlegg som ikke har nedkast for plastemballasje:

  • Orienter deg om hvilken løsning som eksisterer for oppheng av plastemballasje / sjekk om dere har en felles oppsamlingsplass. Det er lurt å ikke henge ut plasten lenge før hentedag fordi dette fort kan tiltrekke seg fugler og dyr.
  • Plastemballasjen legges løst eller i mindre plastsekker i store Iris-sekker som er laget for oppsamling av plastemballasje. Finn din nærmeste utsalgsbutikk her
  • Last ned Iris-appen og få push-varsel dagen før vi henter plastemballasje hos deg, eller søk opp din adresse/borettslag i vår tømmeplan på nett for å finne hentedag for plastemballasje. Denne gir deg en kalenderoversikt seks måneder frem i tid

Last ned irisappen 

 TØMMEKALENDER
 

Retningslinjer for etablering og drift/vedlikehold av anlegg

Her finner du retningslinjene som følger med avfallsanlegg levert av Iris. Retningslinjene beskriver hvilket ansvar Iris har knyttet til anlegget og hvilket ansvar borettslaget/sameiet har.

 RETNINGSLINJER (PDF, 269KB)

Husk å fjerne snø om vinteren
Merk: Det er spesielt viktig at plattformen på slike containere holdes fri for snø for å forhindre at det samler seg opp vann i betongelementet. Ved manglende snørydding på plattform vil tømmekostnadene belastes borettslaget, sameiet eller de husholdninger som har gått sammen for å etablere avfallsanlegget.