Visste du at snø og is må fjernes for at vi skal kunne tømme fellesanlegg med containere plassert under bakken?

Nedkast til avfallcontainer

Dette er årsaken til at snø og is må fjernes:
Containere som er plassert under bakken har en plattform av metall og "søyle" som man åpner med kort/brukk og kaster avfallet ned i. Det er denne søylen med plattform som løftes opp og trekker med seg containeren som er under bakken. 

Derfor må det holdes fritt for snø og is omlag èn meter rundt hele nedkastet, slik at det er mulig for våre sjåfører å løfte opp disse for å tømme dem i bil.

Det er kundene (borettslaget, sameiet, eneboliger) som er tilkyttet avfallsanlegget som har ansvar for at snø og is er fjernet.

Det er også viktig at plattformer på slike containere holdes fri for snø for å forhindre at det samler seg opp vann i betongelementet.

Ved manglende snørydding på plattform, vil våre sjåfører kunne måtte la være å tømme anlegget, rett og slett fordi man ikke får løftet opp containeren.  .

 

Hva gjelder når man har avfallsdunker?

Snø skal fjernes rundt og oppå dunker slik at det er enkelt å komme til dunken med renovasjonsbil. 

 

Hva gjelder når du er tilknyttet containere over bakken?

På samme måte som med avfallsdunker må det være fri passasje til containerne slik at våre sjåfører enkelt kommer seg til med renovasjonsbil.