Ved feil på avfallsanlegget ta kontakt med kundesenteret på:
E-POST
eller meld inn feilen på anlegget via Iris-appen, velg da "melding til Iris".
Skriv gjerne adressen hvor avfallsanlegget det er feil på står i.