Her laster du ned et skjema som fylles ut og som signeres av styret i borettslaget/sameiet. Skjemaet sendes inn til iris@iris-salten.no for godkjenning og for å legge det inn i vårt system.

Fullmakten er tidsbegrenset og det er styrets ansvar å sørge for at fullmakten er gyldig. Fullmakten fremvises av den som har ansvar for å levere inn farlig avfall på et IRIS miljøtorg på vegne av husholdningene i borettslaget/sameiet, enten digitalt eller i utskrevet versjon. Dette må være en fullmakt som er godkjent av IRIS.

Skjema for fullmakt til innlevering av farlig avfall (PDF, 121KB)

Her finner du en oversikt over hva som er regnet som farlig avfall

FARLIG AVFALL

Hvorfor må vi gjøre det slik?

 

Et borettslag er et eget rettsubjekt og er å forstå som et eget foretak. Det betyr at alt avfall som oppstår fra drift og vedlikehold fra borettslaget er avfall fra bedrift. Renovasjonsgebyret som husholdningene i Salten betaler skal ikke dekke opp for avfall som ikke stammer fra selve husholdningen.

Mange borettslag og sameier i Salten har gode løsninger for å gjøre det enkelt for husholdningene som er tilknyttet borettslaget/sameiet å samle inn farlig avfall. Det farlige avfallet som stammer direkte fra den enkelte husholdningen er graits å levere inn, det er en del av tjenesten husholdnigen betaler for gjennom renovasjonsgebyret.

Dette gjør vi altså for å sikre at det ikke blir levert inn farlig avfall som stammer fra driften av borettslaget eller vedlikeholdet av fellesarealer. Dermed må styret i borettslaget tegne en fullmakt som bekrefter at det farlige avfallet som leveres stammer fra husholdning.