Hvordan kildesortere plastemballasje ut i fra hvilken avfallsløsning som gjelder.

Avfall under bakken med nedkast for plastemballasje
I denne avfallsløsningen er det beholder for plastemballasje. Plastemballasjen leveres løst eller i bærepose i nedkast. Ikke bruk stor plastsekk fra Iris, den setter seg svært lett fast i trommelen. 

Avfallsdunker og avfallsanlegg uten nedkast for plastemballasje
For kunder med avfallsdunk, eller avfallsanlegg hvor det ikke er et eget nedkast for plastemballasje, er det den store plastsekken fra Iris som skal benyttes. Denne sekken settes ut på hentedag i tømmeplan. 

Tømmeplan

Hvor får jeg kjøpt plastsekker?
Ruller med 20 plastsekker får du kjøpt i de fleste dagligvarebutikker, noen bensinstasjoner og på våre miljøtorg. 

BUTIKKOVERSIKT