Renovasjonsbilene kjører fra kl. 07.00 frem til kl. 22.00. I denne tidsperioden må dunker og plastsekker med plastemballasje stå fremme til avfallet er blitt hentet. Dersom du opplever at avfallet ikke er hentet, ønsker vi at du gir oss beskjed om dette så snart som mulig via, meldingstjeneste i appen, kundeportalen MinSide eller via iris@iris-salten.no

I utgangspunktet må alle sette ut sine egne dunker. Dersom du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å trille ut dunkene, kan du søke om at vi henter og setter de på plass for deg. Maksimal henteavstand for denne tjenesten er ti meter. 

Under finner du en lenke for å laste ned søknadsskjema for fri henting. Dette fyller du ut og så sender du det til iris@iris-salten.no. Du må ha legeerklæring for å få innvilget fri henting, denne legges ved søknaden.