• Gå til Settings.

  • Velg Apps, scroll ned til Tømmeplan og velg den.

  • Under Notifications, kontrollér at denne innstillingen er på.

  • Trykk på Battery, og velg Battery optimization.

  • Velg Don't Optimize, og trykk på Done.