Den foreslåtte forskriften definerer det slik at dette gjelder eiere av hytter og andre enheter som brukes som fritidseiendom, samt fast plasserte mobile enheter på godkjent oppstillingsplass. Det vil si at både de som er beboere i Salten og de som ikke bor i Salten, vil bli omfattet av denne.

Om du ikke eier en fritidsbolig vil ikke denne løsningen være noe du blir knyttet opp til.

Det er ikke fastsatt en oppsamlingsløsning eller en betalingsmodell for den nye fritidsrenovasjoen, det vil si at dette ikke er noe som trer i kraft i løpet av 2023 dersom den nye renovasjonsforskriften innføres.

Iris vil gå ut med god og tydelig informasjon når forslag til løsning og betalingsmodell er klar. Dette er også noe som må godkjennes av våre eierkommuner gjennom Representantskapet før den kan innføres.