Alle kommunene i Norge er i henhold til forurensningsloven pålagt å samle inn husholdningsavfall. Dette innebærer både ordinær bolig og fritidsboligerer. Iris har ansvar for å oppfylle kommunens forplitelser og drifte den lovpålagte renovasjonen.

Et fritidsrenovasjonsgebyr skal dekke kostnaden Iris har for den totale håndtering av husholdningsavfall fra alle fritidsboliger i Salten, og ingenting annet. Renovasjonsgebyret er knyttet til eiendommen, ikke til personen.


Det innebærer at alle som har fritidsboliger i Salten, uavhengig om de bor i Salten eller ikke, blir en del av løsningen. Renovasjonsløsningen er en kollektiv løsning som alle eiere av en fritidseiendom må ta del i.