Kjøp og salg av brukte gjenstander

 


Utlån av sportsutstyr

BUA Gildeskål tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr. BUA Gildeskål ønsker å gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter uten å øke forbruket.  
Ta kontakt med BUA Gildeskål for henvendelser om lån av sports- og fritidsutstyr.  


Verksted og reparasjon