Kjøp og salg av brukte gjenstander

 


Utlån av sportsutstyr

I Sørfold kommune er det gratis utlån av sportsutstyr i regi av utlånsentralen. Ta kontakt med biblioteket for henvendelser om utlån av sportsutstyr.  


Verksted og reparasjon