Kjøp og salg av brukte gjenstander

Røde Kors Botn
Bruktbutikk som tar i mot og selger brukte varer. 
For oppdatert informasjon se deres Facebookside. 

Åpningstider:
Hver torsdag fra 12:00-17:00
Hver første lørdag i måneden fra 12:00-15:00

 

Steigen vekst - Krute go
Bruktbutikk som selger og tar i mot brukte varer. Steigen Vekst as eies av Steigen kommune. De holder blant annet på med omsying, re-design av klær, vesker, strikketøy og toving av sitteunderlag.
 

Telefon: 757 78 335

STEIGEN VEKST


Utlån av sportsutstyr

BUA - Frivilligsentralen.
BUA Steigen låner ut tur og fritidsutstyr helt gratis. Dette er et tilbud til alle som er bosatt i Steigen. BUA har et mål om å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter. 

Åpningstider: 
tirsdag 15:00 - 18:00
torsdag 15:00 - 18:00

Telefon: 482 16 014
E-post: frivillig@steigen.kommune.no

BUA


Verksted og reparasjon