Det er gratis for husholdningskunder å levere farlig avfall ved våre anlegg. Kostnaden dette inngår som en del av renovasjonsgebyret. Her er det Halvar Olsen (t.v.) og Ronny Pedersen som håndterer avfall som er kommet inn. De sørger for at det lagres på forsvarlig måte, og sendes videre for behandling.