På Vikan behandler vi avfallet fra husholdninger og næringsliv i Salten. Dette innebærer risiko for at vi påvirker miljøet rundt oss, i form av utslipp til luft og vann. Vi ønsker å minimere denne risikoen, og dette gjør vi blant annet gjennom:

  • Rensing av sigevannet fra deponiet med topp moderne teknologi
  • Elektrifisering for å redusere utslipp fra forbrenning av diesel
  • Rydding av avfall på avveie 
  • Tilpasset drift for å redusere plagsom lukt fra kompostanlegget

Vår drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.