Representantskapet i IRIS Salten IKS består av 18 medlemmer. Medlemmene velges for en periode på fire år, i samsvar med den kommunale valgperioden. I 2016/2017 vedtok kommunenen endring i sammensetning i representantskapet, slik at alle møter med to representanter, men stemmer i henhold til innbyggertall i kommunen. 

På møte 8. november 2019 ble Sigurd Stormo, Meløy, konstituert som leder og Britt Kristoffersen, Hamarøy, som nestleder i representantskapets. Endelig valg ble gjort i mai 2020 uten endringer.

Representantskapet har to ordinære møter i året, ett i april og ett i november. Sakspapirer/vedtak i representantskapet ligger som lenker i tilknytning til denne siden.

I perioden 2019 til 2023 består representantskapet i Iris Salten av følgende personer:
KommuneRepresentanterVara i rekkefølge
BeiarnAndre KristoffersenRune Jørgensen
Marit Moldjord
Tobjørn GrimstadHåkon Sæther
Frank Wilhelmsen
Linda T. Moen
BodøIda Marie PinnerødOla Smedplass
Paro Nina Lyngmo
Ole HjartøyJanne Ellingsen
Lars Peter Rekkedal
FauskeMalen Rendal BergRonny Borge (pers. vara)
Kassandra E.B. Petsas (pers. vara)
Audun Krarup Jonassen
Trine Nordvik LøkåsNils Kristian Steinbakk (pers vara)
Kathrine Moan Larsen (pers. vara)
Geir Olsen (pers vara)
GildeskålBjørn Magne PedersenOla Kaldager
Ida K. HeenAnne Wiik
HamarøyBritt KristoffersenElin Eidsvik
Jan Folke SandnesHeidi Kålvåg
MeløySigurd StormoMette Bjørnevik (pers.vara)
Jim Helge AndersenMarthe Barvik
SaltdalSverre BreivikRune Berg
Jim HansenGøran Andreassen
SteigenAase RefsnesWibeke Aasjord Juul
Rita LorentsenSigvart Bjerkenes
SørfoldGisle Erik HansenSten Sobert Hansen
Daniel Koskinen
Kolbjørn MathisenUnn Karin Pedersen
Rune Edvardsen
Bente Grovassbakk