Renseanleggene er basert på kombinasjonen av en etablert kjemisk renseprosess og en unik mekanisk renseprosess gjort med magnetisk partikkelseparasjon.

Selskapet har i dag kunder som deponieiere, settefiskanlegg og notvaskeri og gjør en stadig utvikling av sin teknolgi. Mivanor AS har etablert to avdelinger, en i Bodø og en i Sandnes, men kunder fra Nes i sør til Hammerfest i nord.

Les mer om selskapet her.

Historie

Selskapet vant i 2015 Avfall Norges Innovasjonspris for teknologien knyttet til vannrensning. Vannrensingstekonologien er et produkt av et FoU-prosjekt i Iris Produksjon, og fram til årsskiftet 2014/2015 ble tjenestene til Mivanor utført i Iris Produksjon. 
Høsten 2014 besluttet styret i Iris Salten IKS å samle disse tjenestene i et eget selskap.

Styret og daglig leder

Styret i Mivanor AS består av Bjørn Ove Moum (styreleder), Malin Johansen, Einar Jørgensen og Andrè Løvold. 
Robert Tarasz er daglig leder for selskapet.