Tre av datterselskapene er direkte relatert til avfallshåndtering.