Våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, også for midlertidig ansatte som utfører arbeid for Iris-selskapene.

Våre etiske retningslinjer har som mål å bevisstgjøre oss alle ansatte om hva som skal prege våre holdninger og handlinger. Iris-ansattes holdninger og handlinger påviker også eierkommunens, kundenes og innbyggernes tillit til at Iris arbeider aktivt til beste for samfunnet, med særlig fokus på mennesker og miljø.

Les våre etiske retningslinjer her:

Etiske retningslinjer (PDF, 129KB)