HT Safe er et respons- og informasjonssenter med et bredt tjenestespekter for både offentlig og privat sektor.

Selskapets tjenester

Selskapets responstjenester er knyttet til flere ulike områder:

  • Velferdsteknologi
  • Sikkerhetsalarmer i industri, produksjon og oppdrett
  • Sentralbord
  • Ruteopplysning

Mulighetene som ligger i velferdsteknologi er et tydelig fokusområde for HT Safe.  Teknologien i seg selv er en avgjørende faktor for at flere mennesker skal ha en økt livskvalitet og en føleles av trygghet. Men følelsen av å være tatt vare på avhenger av det er en trygg og kompetent  menneskelig ressurs som svarer når man varsler om hjelp. Det er her HT Safe skal bidra med sin helsefaglige kompetanse og trygghet når noen som er avhengig av velferdsteknologi ber om assistanse. 

Eierskap

Iris Salten eier 73,35 % i HT Safe. Hamarøy kommune eier 25,01 % og Tysfjord kommune 1,64 %. Hovedkontoret til HT Safe ligger på Oppeid i idylliske Hamarøy kommune. 
 

Styret/daglig leder

  • Bjørn Ove Moum (leder)
  • Kjetil Woje
  • Tone Jespersen
  • Elin Eidsvik
  • Ida Walsøe (ansatterepresentant)

Daglig leder i HT Safe er Asbjørn Bye.