Disponering av Iris-fondets midler er flyttet fra styret i Iris til Salten Regionrådet. 
Spørsmål om Iris-fondet må derfor rettes til regionrådets sekreteriat. 

Her er kontaktinfo: 

Kjersti Bye Pedersen
Daglig leder
Telefon: 75 54 86 00
Mobil: 936 15198
kjersti.bye.pedersen@salten.no

 

Utbetalinger i 2017

Utbetalinger 2016.

Utbetalinger 2015.

Utbetalinger 2014.

Utbetalinger 2013.

Utbetalinger 2012. 

Utbetalinger 2011.