Iris Salten har som mål å ha en minst én trainee fra Trainee Salten i organisasjonen hvert år. Traineene får testet og utviklet sin kompetanse i et eller flere av datterselskapene til Iris. 

De faglige utfordringene og arbeidoppgavene varierer ut fra behovet som våre datterselskap har i tillegg til traineens utdanning og faglige bakgrunn.

 

Hva har traineeprogrammet skapt for Iris?

Gjennom årene har altså Iris hatt en rekke traineerFlere av dem jobber nå i konsernet og har i tillegg vært med på å legge grunnlaget for og drifte nye datterselskaper.

En suksesshistorie er avfallsbedriften Nofir AS som vår tidligere trainee Øistein Aleksandersen startet opp og i dag er daglig leder for. Selskapet driver med innsamling og gjenvinning av avfall fra fiskeri- og havbruksnæringen og har per i dag hentet avfall fra fem av verdens kontinenter.

Les mer om Nofir

En annen oppstartsbedrift i Iris-konsernet som kommer som et resultat av at trainee-ordningen er Mivanor AS. Selskapet tilbyr rensing av industrielt sigevann, og ble startet opp på grunnlag av en egenutviklet renseteknologi som kombinerer tradisjonell rensing med mekanisk rensing gjennom magnetisme. Vår tidligere trainee Robert Tarasz er mannen bak denne innovasjonen og i 2015 vant selskapet Avfall Norges Innovasjonspris for sin ide og utvkling. I dag er Robert fagsjef i selskapet og selskapet har levert renseanlegg til en rekke industrier og aktører i hele Norge.

 

En vinn-vinn-situasjon

Gjennom Iris-fondet bidrar Iris til at kandidater som er proppfulle av kunnskap og vilje til å bidra i vår region, får en solid start på sin karriere etter endt studie.

I tillegg har Iris over mange år høstet god erfaring og utviklet konsernet til å bli en markant aktør i Salten-regionen når det kommer til bedriftsutvikling og nyskapning.

En vinn-vinn-situasjon, enkelt og greit!