Selskapet eies av Iris Produksjon (40,45 %), Lofoten Avfallsselskap (19,00 %), Sørheim Holding (6,38 %) og Egersund Group (34,17 %).

Mottak og bistand

Har du nok kassert utstyr til å fylle en bil, henter vi dette, i nesten alle tilfeller, gratis! Har du ikke nok avfall selv, kan du gå sammen med andre eller ringe Nofir for å finne en løsning. Vi reiser langs kysten med en mobil kvern, og samler inn brukte merder og fôrslanger. Disse blir kvernet og fraktet til gjenvinning. Nofir er også behjelpelig med å demontere nøter, tråler, oppdrettsringer og annet oppdrettsutstyr. Vi har også utleie av containere. Alt utstyr Nofir samler inn som lar seg gjenvinne, blir sendt til gjenvinning.

Ideen bak Nofir

Selskapet het tidligere tidligere Norsk Fiskeriretur AS, og ble stiftet 25. mars 2008. Ideen til Nofir ble unnfanget under fiskerimessa AquaNor 2007 i Trondheim. Der ble to forprosjekt presentert av henholdsvis Peter Sundt fra Mepex og Trude Olafsen fra SINTEF. Disse to prosjektene tok sikte på å finne en løsning på et stort avfallsproblem innen fiskeri og oppdrettsbransjen – noe forenklet sagt – hva gjør vi med kassert redskap? Hovedkontoret ligger idag i Bodø. Nofir har etablert et eget selskap i Litauen hvor all demontering skjer, i tilegg til å ha avdelingskontorer i Polen og Tyrkia. 
I 2014 mottok Nofir AS Fiskeridirektoratets Miljøpris for sitt innsamlingssystem.

Styret/daglig leder

Følgende personer utgjør styret i Nofir: Morten Støver, styrets leder, Egil Sørheim, Harald W. Østbø, Einar Østerbrød, og Gjermund Vian.
Daglig leder i Nofir er Øistein Aleksandersen.