Selskapet holder til i Bodø, hvor laboratoriet er sentralt plassert på Rønvikleira ved Bodø Havn. 
 

Selskapets tjenester

Selskapet utfører analyserer mikrobiologiske, kjemiske og fysikalske parametre i alle former for næringsmidler, vann, jord, avfall og avløp, mm.
Selskapets skal gjennom sine laboratoriumstjenester dokumentere produktkvalitet, hygiene og sikkerhet. For bedrifter er det mulig å be om prøveprogram som er tilpasset bedrfitens størrelse og form for produksjon.

Labora drifter også en fiskehelsetjeneste bestående av et kompetansesterkt team med fiskehelsevetrinærer som bistår oppdrettsnæringen i Salten-regionen.
 

Kunder

Laboras kunder blant annet vannverkseiere, helseinstitusjoner, barnehager og skoler, næringsmiddelbedrifter, restauranter og storkjøkken, fiskeri- og havbruksbedrifter og forskningsinstitusjoner.
 

Virksomhetsområde

Labora tilbyr sine tjenester til næringslivskunder i hele Nord-Norge og laboratoriet i Bodø er Nord-Norges største laboratorium. Selskapet er en godkjent FoU-bedrift innen SkatteFUNN-ordningen.

Styret og daglig leder

Styret i Labora AS består av Bjørn Ove Moum (styreleder), Mariann Meby, Ellisiv Løvold, Ove Gjelstenli og Ida Jørgensen (ansatte representant). 
Karianne Klippenberg Jakobsen er daglig leder for selskapet.