Helhetlig bærekraft handler i Iris-konsernet om hvordan vi jobber for å ivareta miljømessige og sosiale forhold, og hvordan vi samhandler med omgivelsene og samfunnet. Arbeidet med helhetlig bærekraft er forankret i styret, og er en kontinuerlig forbedringsprosess.

– Les mer på Forbrukertilsynet sin informasjonsside om Åpenhetsloven.

Iris-konsernets forpliktelser og forankring er nedfelt i vår Code of conduct (NO) (PDF, 172KB) , Code of conduct (ENG) (PDF, 174KB) og vår etikkpolicy.

IRIS-KONSERNETS ARBEID MED ÅPENHETSLOVEN (PDF)  (308KB)

 

Etisk rammeverk

Iris-konsernets etiske rammeverk skal medvirke til god etisk praksis. Etikkpolicyen vår gjelder for både for ansatte, innleide og styret, mens Code of conduct gjelder for våre leverandører og underleverandører.

Det etiske rammeverket reflekterer Iris-konsernets verdier: Ansvarlig, hjelpsom, effektiv og nyskapende.

Etiske retningslinjer for ansatte (Etikkpolicy) (PDF, 129KB)

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER (CODE OG CONDUCT) NO (PDF, 172KB)

ETHICAL GUIDELINES FOR FOR SUPPLIERS AND SUBCONTRACTORS  (CODE OG CONDUCT) ENG (PDF, 174KB)