Konsernet Iris Salten har hatt en eventyrlig utvikling siden selskapet ble etablert. Første driftsår i 1994 hadde Iris en omsetning på 39,4 millioner kroner. I 2022 omsatte vi for nesten 327 millioner kroner.

Morselskapet Iris Salten IKS har ansvaret for husholdningsrenovasjon i Salten. Samtidig har morselskapet flere datterselskap og eierskap med forretningsområder direkte tilknyttet avfallsbehandling. Iris har også datterselskaper innenfor vekstområdet «blå næring». Felles for datterselskapene er det offentlige eierskapet som Iris Salten IKS forvalter på vegne av sine eierkommuner.

Konsernet har siden starten overtatt eierskapet for flere selskaper som tidligere ble eid av kommunene i Salten. I tillegg har Iris Salten selv etablert, eller vært med å etablere, nye selskaper.

Konsernregnskap inkl beretning (PDF, 4MB)