Styret i Iris Salten IKS består av:  

Navn Valgt inn Kommune Funksjon
Trud Berg 2022 Bodø Leder
Trond Heimtun 2022 Fauske Nestleder
Frode Schjenken Jensen 2022 Bodø Styremedlem
Trine Nordvik Løkås 2023 Fauske Styremedlem

Lars Arve Jakobsen

2017 Bodø Styremedlem
Marit Holmvaag Mehus 2020 Steigen Styremedlem

Karen Marie Braseth

(ansatterepresentant)

2021   Styremedlem
Ole Petter Nybakk 2015 Beiarn 1. vara
Tora Wårheim Johansen 2022 Saltdal 2. vara
Jim Helge Andersen 2023 Meløy 3. vara

 

Administrerende direktør Bjørn Ove Moum legger fram sakene for styret, men har ikke stemmerett.

 

Innstillinger og vedtak

I styremøte 9. oktober 2014 vedtok styret at alle dokumenter og protokoller skal legges ut på hjemmesiden.Du finner oversikt over styremøtene fra denne dato i høyremenyen på denne siden.