Styret i Iris Salten IKS består av:  

  • Trud Berg, styreleder (2022-2024)
  • Hilde F. Johansen, nestleder (2021 - 2023)
  • Monica Fjellstad Hansen (2022 - 2024)
  • Lars Arve Jacobsen (2021 - 2023)
  • Marit Falch Holmvaag (2022 - 2024)
  • Trond Heimtun (2022 - 2024)
  • Karen Marie Braseth, ansatterepresentant (2021 - 2023)

Administrerende direktør Bjørn Ove Moum legger fram sakene for styret, men har ikke stemmerett.

Varamedlemmer til styret er Ole Petter Nybakk, Greta Solfall, og Tora Wårheim Johansen. 

 

Innstillinger og vedtak

I styremøte 9. oktober 2014 vedtok styret at alle dokumenter og protokoller skal legges ut på hjemmesiden.Du finner oversikt over styremøtene fra denne dato i høyremenyen på denne siden.