Iris Service har innsamling av husholdningsavfall i alle kommunene i Salten og drifter alle de tolv miljøtorgene, fra Oppeid i nord til Halsa i sør.

Les mer om tjenesten til husholdninger i Salten

 

Kvalitet og pris

Iris Service ble stiftet i 2001 og har siden etableringen hatt fokus på å videreutvikle og tilrettelegge for gode løsninger for kundene, som medfører at selskapet har fornøyde kunder. Effektiv og rasjonell drift, kostnadseffektivt materiell og bruk av moderne utstyr som skader det ytre miljø minst mulig. Iris Service ønsker å levere god kvalitet til en rimelig pris. 

Selskapets visjon er "Et samfunn uten avfall" og forretningsidéen er å "drifte og forbedre bærekraftige og brukervennlige løsninger som gjør avfall om til ressurser".
 

Styret og daglig ledelse

Iris Service har hovedkontor i Vikan utenfor Bodø og ledes av Monica Novik Tennfjord.

Styret består av:

  • Styreleder Bjørn Ove Moum
  • Hilde Pedersen
  • Linn Olsen Nordby
  • Espen Aleksander Angell (ansatterepresentant)
  • Karen Marie Braseth (ansatterepresentant)
  • Line Mortensen (ansatterepresentant)