Selskapets forretningsidé er å tilby komplette avfallsløsninger, fra avfallsplan til henting og behandling av avfallet, i hele Salten. I tillegg har Retura Iris regionansvar for Retura-selskapene i hele Nord-Norge. 

Reduserte kostnader

Retura Iris ble stiftet i 2001. Selskapet har etablert en solid kundebase gjennom gode logistikkløsninger, miljøvennlig avfallsbehandling og fokus på gode kundeløsninger. Ved å fokusere på gevinsten ved å sortere avfallet, har en rekke kunder redusert sine avfallskostnader og fått en mer miljøvennlig avfallsbehandling.

Landsdekkende

Retura er et landsdekkende samarbeid, fra Mandal i Sør til Hammerfest i Nord. Kjeden samarbeider om løsninger, innkjøp og markedsføring, og kan derfor løse oppdrag over hele Norge. Retura Iris har det koordinerende ansvaret for Retura i Nordland, Troms og Finnmark.

Styret/daglig leder

Følgende personer utgjør styret i Retura Iris: Bjørn Ove Moum (leder), Jannike Ramsvik, Liv Toril Pettersen, Marius Fagerli og ansatterepresentant Steinar Larsen. 
Daglig leder i Retura Iris er Anders Tverbakk.