Til å utføre denne tjenesten er det etablert tre datterselskaper; Iris Service AS, Iris Produksjon AS, og Retura Iris AS. 

I vår drift skal eier og kunder kjenne Iris igjen med følgende egenskaper: solid, effektiv, nyskapende og at vi er den lokale miljøbedriften.

Morselskapet eier også de tre andre selskapene HT Safe, Labora og Mivanor, og er største aksjonær i Nofir.