Iris Salten betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Eierandelen er beregnet ut fra innbyggertallet i kommunene.
Salten strekker seg fra Saltfjellet i sør til Hamarøy i nord, med Bodø kommune som regionsenter.
Vi henter og behandler både husholdnings- og bedriftsavfall, og setter vår stolthet i å være en serviceinnstilt og god samarbeidspartner. Det avfallet vi ikke sluttbehandler selv, sender vi fra oss til gode samarbeidspartnere for videre behandling.  

Vår bedriftsrenovasjon er kommersiell virksomhet og en del av Retura-samarbeidet. Retura Iris har regionsansvar for alle Retura-selskapene i Nord-Norge.