Medlemmer i det interkommunale klageorganet for Iris Salten IKS

  • Gisle Hansen, Sørfold (leder()
  • Fredric Persson, Bodø
  • Mette Bjørnvik, Meløy

 Klageorganets vedtak er endelig, og kan ikke påklages jfr. Forvaltningslovens §28,3.

Referat fra møter Interkommunalt klageorgan:

18.november 2022 (PDF, 457KB)

28. juni 2021 (PDF, 173KB)

7. juli 2021 (PDF, 510KB)

2. november 2021 (PDF, 553KB)