Hele 95 prosent av bilene som leveres til Iris sitt anlegg på Vikan gjenvinnes,  og hele 85 prosent av materialene blir brukt i produksjon av nye produkter. Også et gammelt bilvrak er råstoff til nye produkter og en viktig del av gjenvinningen som skjer i Iris-konsernet.