Erik André Sølberg gikk grundig til verks i 2016 da han skulle finne ut om husholdningene i Salten var flinke til å sortere avfallet. Her var det mye papir, matavfall, glass og hermetikkemballasje som lett kunne blitt sortert ut.